קרנות גלבוע

קרן גלבוע

קרן גלבוע היא ה-Fund of Funds הראשונה בישראל, שהוקמה באוגוסט 2014 ומשקיעה במיטב קרנות הגידור הישראליות באסטרטגיות שונות. הקרן, אשר השקיעה לאורך השנים בכ-30 קרנות גידור, מתבססת על מאגר נתונים נרחב של קרנות הגידור בישראל, כשהיא בוחנת כ-150 מהן בכל רגע נתון ומשקיעה במנהלים מהמוכשרים הפועלים בארץ, ובכך מאפשרת פיזור רחב במגוון קרנות ואסטרטגיות.

מדיניות השקעה:
על פי מדיניות ההשקעה של הקרן, היא משקיעה ב-10 עד 20 קרנות גידור ותיקות ומובילות, אשר להערכת מנהלי הקרן צפויות להניב תשואה עודפת למשקיעים ביחס למדדי הבנצ’מרק.

קרן גלבוע סלקט

מתוך הידע הנצבר בתחום עולה כי קרנות גידור צעירות בעלות היקף נכסים נמוך יחסית, רושמות לרוב ביצועים עודפים ביחס לתעשייה. לכן, בפברואר 2018 הוקמה קרן גלבוע סלקט המתמחה בהשקעה בקרנות גידור קטנות ו/או חדשות. השקעה בקרן גלבוע סלקט מאפשרת למשקיעים ליהנות מסל השקעה של מספר קרנות גידור צעירות, ומהיתרונות הבולטים בהשקעה בקרנות אלו עוד בתחילת פעילותן. כך, ניתן ליהנות מהצמיחה ומפוטנציאל התשואה שלהן. הקרנות נבחרות, בין היתר, בהתאם למוניטין של מנהלי הקרן וביצועי ההשקעות שלהם בעבר, וכן בהתאם להערכות מנהלי גלבוע על מצב השווקים.

מדיניות השקעה:
על פי מדיניות ההשקעה של הקרן, היא משקיעה במספר מקסימלי של 10 קרנות בשנתיים הראשונות לפעילותן ו/ או אשר סך הנכסים שלהן לא עולה על 100 מיליון שקלים ביום ההשקעה הראשונה של הקרן.

קרן גלבוע אקוויטי

קרן גלבוע אקוויטי הוקמה ביולי 2019 ומשקיעה בקרנות מנייתיות בישראל. הקרן שואפת לייצר תשואה עודפת ביחס למדדי המניות בישראל תוך סטיית תקן נמוכה יותר. הקרן מתאימה למשקיעים מקומיים שמעוניינים להיחשף בצורה חכמה לשוק המניות בישראל, וכן למשקיעים זרים שמעוניינים להיחשף לקרנות גידור המשקיעות במניות ישראליות.

מדיניות השקעה:
השקעה במספר מקסימלי של 10 קרנות המתמחות במניות של חברות ישראליות, אשר להערכת מנהלי הקרן צפויות להציג תשואה עודפת ביחס לבנצ’מרק בהתאם לנתוני העבר שלהן והמוניטין של מנהלי הקרן.

קרנות במוצרים לא סחירים

גלבוע מתמחה בבנייה, הקמה ותפעול של קרנות ופידרים במוצרים לא סחירים. כך, מאפשרת החברה למשקיעים אשר לא היתה להם גישה להשקעות אלטרנטיביות, להשקיע במגוון תחומים, דוגמת, נדל”ן מניב, תשתיות ועוד. מדובר במוצרי השקעה שזמינים למשקיעים מוסדיים בלבד בשל סכומי מינימום גבוהים שעומדים על כמה מיליוני דולרים. לכן, הקרן בוחנת ובודקת את הקרנות הקיימות בשוק, ובונה עבור המשקיעים פידר מיוחד עם תנאים מצוינים ומהאטרקטיביים שיש בישראל. הפעילות נשענת על היכולות של קבוצת גלבוע בהקמה, תפעול, ניתוח וניהול השקעות, והיא מתבצעת מול ספקים ונותני שירותים מהטובים ביותר בארץ.