תודה על פנייתך!

המידע נקלט במערכת ועבר לבדיקה. למשקיעים שאושרו הגישה לאזור זה של האתר תפתח תוך שני ימי עסקים

תנאי שימוש

גישה ושימוש

מדדי TGI מעניק לך רישיון מוגבל לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ניתן לביטול, ללא זכות להעניק רישיונות משנה, לגשת לאתר TGI ולהשתמש במידע, הנתונים, אוסף הנתונים, הטבלאות, הגרפים, תרשימים, איורים וחומרים אחרים באתר TGI ("תוכן") רק למטרות מחקר פנימי אינפורמטיבי לא מסחרי ובהתאם לתנאים וההגבלות.

את/ה מסכימ/ה לא לשכפל, להעתיק, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לפרסם, לשדר מחדש או למכור כל אחד מהתוכן. על אף הגבלה זו, את/ה רשאי/ת, מדי פעם, על בסיס אד-הוק, לשכפל, להפיץ, להציג ולשדר חלק בלתי מהותי מהתוכן, אך ורק למטרות מידע פנימיות לא מסחריות למספר מוגבל של אנשים בתוך הארגון שלך, בתנאי שתכלול ההודעה הבאה: "מקור: מדד קרנות גידור גלבוע ישראל.www.gilboafunds.com , © 2014. כל הזכויות שמורות."

את/ה מסכימ/ה לא להשתמש או לנסות להשתמש בכל מכשיר, תוכנית אוטומטית אחרת, כלי, אלגוריתם, תהליך, או מתודולוגיה או תהליך ידני בעל תהליכים או פונקציונליות דומים, לגשת, לרכוש, להעתיק או לנטר כל חלק מהתוכן שנמצא באתר TGI  או שאליו ניתן לגשת אליו ולהפר או לנסות להפר את האבטחה של אתר TGI או להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר TGI ולתכניו.

TGI  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הגישה שלך לאתר ,TGI עם או בלי הודעה מוקדמת, אם ל- TGI  יש בסיס סביר להאמין שאת/ה ניגש/ת או משתמש/ת באתר או בתוכן של TGI תוך הפרה של התנאים וההגבלות או כל הסכם כתוב שעשוי להיות לך עם TGI לגבי הגישה או השימוש שלך בכל נתוני ,TGI מוצר או שירות ("תוכן אחר"). 

הגבלות על שימוש

ללא הסכם רישיון נפרד בכתב עם  TGI, אינך רשאי/ת:

  • להשתמש בכל אחד מהמדדים או התכנים של גלבוע בקשר עם יצירה, תפעול, הנפקה, שיווק או קידום של כל מוצר פיננסי, מכשיר, אינדקס או שירות;
  • להשתמש בתוכן בהפעלת מסד נתונים פיננסי או עסק אינדקס של צד שלישי;
  • להשתמש בתוכן כדי לאכלס כל מסד נתונים שהוא מסחרי ו/או מופץ לצדדים שלישיים;
  • להפיץ מחדש את התוכן מחוץ לחברה שלך;
  • להשתמש בכל אחד מהמדדים או התוכן של גלבוע בקשר להגשה ממשלתית או רגולטורית כלשהי;
  • להשתמש במדדי גלבוע כדי לקדם, לשווק או לאשר, או ליצור את הרושם ש- TGI תומכת, מאשרת או קשורה לכל כלי השקעה, מוצר או שירות המשווקים, מקודמים, מופצים, מוצעים או נמכרים על ידך או בשמך.
  • אם ברצונך לקבל מידע נוסף על קבלת רישיון עבור כל אחד מהשימושים הללו או אחרים, אנא צור/צרי קשר עם db@gilboafunds.com .

הזכויות הקנייניות של  TGI

אינדקס גלבוע ושמות מדדי גלבוע הם סימני המסחר וסימני השירות של TGI. כל השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, שמות האינדקס ושמות וסמלי לוגו של מוצרים ושירותים אחרים באתר TGI ובתוכן הם קנייניים של בעליהם בהתאמה ומוגנים על ידי חוקי סימנים מסחריים וזכויות יוצרים החלים. אין לפרש שום דבר הכלול באתר TGI כמעניק לך כל רישיון או זכות להשתמש בכל אחד מהסימנים או השמות המוצגים באתר TGI ללא אישור מפורש בכתב של TGI או מבעל הצד השלישי, לפי העניין.

אתר TGI והתוכן בו מוגנים על ידי זכויות היוצרים החלים וחוקי קניין רוחני אחרים. את/ה מבינ/ה, מכיר/ה ומסכימ/ה ש- TGI השקיעה זמן, מאמץ ומשאבים רבים בבחירה, הידור, תיאום, סידור והכנת מדדי גלבוע וכי התהליך והמתודולוגיה של יצירה ותחזוקה של מדדי גלבוע הם נתוני סחר קנייני חסוי יקר ערך.

 מקשר

במידה ויש קישור באתר שלך לאתר TGI, חייב להיות ברור למשתמש שאתה מפנה את המשתמש אל www.gilboafunds.com. אינך רשאי לקשר באופן שמרמז או מרמז על כל סוג של חסות או תמיכה על ידי או השתייכות ל TGI.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של TGI חלה על השימוש באתר TGI ותנאיו מפורטים להלן:

TGI עשויה לאסוף ממך מידע בעת ההרשמה לאתר שלנו. בעת ההרשמה לאתר שלנו, ייתכן שתתבקש/י להזין: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר או מספר טלפון. המידע שלך, בין אם הוא ציבורי או פרטי, לא יימכר, יוחלף, יועבר או יימסר לכל חברה אחרת מכל סיבה שהיא, ללא הסכמתך. אם תחליט/י להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, תקבל/י אימיילים שעשויים לכלול חדשות החברה, עדכונים, מידע על מוצרים או שירותים קשורים וכו'.

אנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. איננו מוכרים, סוחרים או מעבירים בדרך אחרת לגורמים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. אנו עשויים לשחרר את המידע שלך גם כאשר אנו סבורים שהשחרור מחויב לצורך ציות לחוק. מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי עשוי להימסר לגורמים אחרים לצורך שיווק, פרסום או שימושים אחרים.

על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות של האתרים שלנו. אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, נפרסם את השינויים הללו בדף זה.

שיפוי

את/ה מסכימ/ה לשפות ולשמור על TGI ושלוחותיה ללא פגיעה בכל החבות, ההפסדים, הנזקים, ההוצאות והעלויות (לרבות שכר טרחת עורכי דין ובעלי מקצוע סבירים אחרים) שנגרמים להם כתוצאה מתביעות הקשורות לשימוש שלך במדדי גלבוע  או הפרה של התנאים וההגבלות. TGI שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לקבל על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו היא זכאית לשיפוי, אך עדיין עליך לשפות את TGI בגין כל החבות, הפסדים או נזקים. את/ה גם מסכימ/ה לספק לTGI  כל שיתוף פעולה שתבקש באופן סביר.

כתב ויתור

מדדי גלבוע ניתנים למטרות מידע בלבד. מידע ונתונים הכלולים במדדי גלבוע מתקבלים ממקורות צד שלישי שונים ומסופקים על בסיס "כפי שהם" ( (As is.TGI  אינה מבצעת שום ביקורת או מאמתת את המידע המסופק על ידי צדדים שלישיים. TGI אינה אחראית ואינה מתחייבת לנכונות, דיוק או מהימנות הנתונים במדדי. TGI ניתן להסיר בכל עת כל מוצר השקעה או כלי המשמשים ליצירת אינדקס גלבוע. שלמות הנתונים עשויה להשתנות בכל מוצר פיננסי או כלי המשמש ליצירת מדדי גלבוע TGI . אינה מתחייבת שהנתונים המשמשים ליצירת מדדי גלבוע יהיו נקיים מכל שגיאה, השמטה או אי דיוקים. TGI אינה מתחייבת כי מסירת הנתונים המתייחסים למדדי גלבוע תהיה ללא הפרעה או ללא כל וירוסים או רכיבים או פגמים מזיקים אחרים. המידע במדדים של גלבוע אינו מהווה הצעה או המלצה לקנות או למכור כל מוצר ביטחוני או פיננסי או באשר הם או כל סוג של ייעוץ או המלצה למס או השקעות. ביצועים קודמים של כל מוצר או משותף להשקעה המשמשים ליצירת אינדקס גלבוע אינם אינדיקציה לתוצאות עתידיות.

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, TGI מתנערת מפורשות מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, או אחרת. את/ה לוקח/ת על עצמך את כל הסיכון לנזק או לאובדן כתוצאה מהשימוש במדדי TGI.

הגבלת אחריות

בהתאם להוראות החוק, TGI לא תישא באחריות לכל (i) נזק מיוחד, עקיף, מקרי, עונשי או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, הנובעים משימוש או קשורים אליו. מדדי גלבוע, לרבות ללא הגבלה, נזקים הנובעים מאובדן נתונים או תכנות, אובדן הכנסות או רווחים, אי מימוש חיסכון והטבות אחרות, או נזק אחר כלשהו. אף אם ניתנה ל-TGI הודעה על האפשרות של נזקים כאלה; או (ii) נזקים (ללא קשר לטבעם) בגין כל עיכוב או כשל של TGI בביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה עקב כל סיבה מעבר לשליטתה הסבירה של TGI. אם אינך מרוצה מאתר ,TGI תוכנו או תנאי השימוש, הפתרון היחיד והבלעדי שלך הוא הפסקת השימוש באתר TGI.

מחלוקות

כל המחלוקות בין TGI לבינך במסגרת הסכם זה ייפתרו על ידי בוררות מחייבת שתתקיים בתל אביב, ישראל. את/ה מסכימ/ה ששום מחלוקות המתעוררות במסגרת הסכם זה לא ינוהלו בתביעה ייצוגית, מאוחדת או ייצוגית. את/ה גם מסכימ/ה ש-  TGIעשויה להגיש תביעה לבית המשפט כדי להורות על הפרה, ניצול לרעה או שימוש לרעה אחר בזכויות הקניין הרוחני שלה. את/ה מאשר/ת ש- TGI תסבול מנזק בלתי הפיך כתוצאה משימוש או הפצה בלתי מורשית של התוכן או שימוש לרעה ב- TGI ומסכימ/ה ש- TGI תהיה זכאית לסעד מקדמי וקבוע ללא צורך בהפקדת ערובה או הוכחה לנזקים בפועל.

הוראות כלליות

אלא אם כן התקשרת בהסכם רישיון נפרד עם TGI לגבי הגישה והשימוש שלך לאתר TGI תוכן או תוכן אחר, תנאים והגבלות אלה מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבין TGI ביחס לגישה שלך והשימוש שלך באתר TGI  והתוכן ומחליף כל הסכם אחר, בין בעל פה ובין בכתב, ביחס לאתר TGI ולתוכן. שום ויתור מצד   TGI  על הפרה או מחדל לפי הסכם זה לא ייחשב כוויתור על הפרה או מחדל קודם או לאחר מכן של תנאים והגבלות אלה. אם חלק כלשהו מהתנאים וההגבלות הללו ייחשב כלא תקף או בלתי ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על כל תנאי אחר של תנאים והגבלות אלה, שכולם יישארו בתוקף או שישונו כך שיבצעו את המשמעות והכוונה של תנאים והגבלות אלה. התנאים וההגבלות יהיו כפופים ויתפרשו על פי חוקי ישראל.

 תוכנית רישוי ישיר של אינדקס TGI

תוכנית הרישוי של אינדקס גלבוע נותנת מענה לרבות מדרישות אספקת הנתונים שחברות דורשות לצורך ניצול והפצה מחדש של נתוני .TGI בנוסף, לבעלי רישיון TGI יש גם אפשרות לגשת לרשימות TGI  המפרטות את קרנות הגידור הספציפיות שנתנו את הסכמתן לחשיפת הנתונים שלהן. TGI מציעה גם רישיונות עבור בנצ'מרקינג, שכפול מוצרים ופיתוח אינדקס מותאם אישית.